Nieuwe lokalen

Beste ouders,

Dat de scoutslokalen in de Biezeweide niet meer voldoen aan onze huidige noden, zal jullie niet verbazen. Naast
het feit dat de huidige lokalen versleten zijn, is de locatie ook niet ideaal qua veiligheid tijdens het aanvang- en
sluitingsuur omwille van de beperkte parkeergelegenheid. Onze groep is de afgelopen jaren ook sterk uitgebreid,
waardoor er onvoldoende ruimte ter beschikking is om op zondag samen te vergaderen, zowel in de lokalen als op
het speelterrein buiten. Dat is, naast corona maatregelen, één van de reden waarom de kapoenen de afgelopen
maanden hun intrek namen op het Joepie.
We gingen de afgelopen jaren al een aantal keer rond de tafel zitten met de stadsdiensten en kregen groen licht
om een nieuwbouwproject op te straten op het Kruisveld. (terrein achter tennis Sollenbeemd) Door de Corona
context heeft dit project wat vertraging opgelopen en natuurlijk kan dit enkel gerealiseerd worden als we hiervoor
voldoende financiële middelen kunnen verzamelen.
Naast eigen middelen die we verzamelen via diverse initiatieven en acties, hopen we beroep te kunnen doen op
een aantal subsidies. De analyses en dossiers werden hiervoor alvast voorbereid. Natuurlijk hopen wij ook een
aantal sponsors te vinden die hun steentje willen bijdragen tot dit project en hiervoor hopen we ook op jullie steun
te kunnen rekenen ❤

 • Sponsoring : ben je lid van een organisatie die dit project zou willen ondersteunen of kan jij of je bedrijf
  zorgen voor een sponsoring in natura ? Laat ons iets weten via lokalenscoutssintrochus@gmail.co
 • Giften: heb je een hart voor de scouts en ben je bereid om een bijdrage te storten ? Dit kan zowel als
  eenmalig storting of via wederkerende opdracht. Eénmalige stortingen of wederkerende stortingen die
  per kalenderjaar minimaal 40 euro bedragen zijn bovendien fiscaal aftrekbaar.
 • Giften (al dan niet via wederkerende opdracht) van minimaal 40 euro per kalenderjaar zijn
  bovendien fiscaal aftrekbaar. Dit gebeurt via de Koning Boudewijn stichting. De fiscale attesten
  worden jaarlijks voorzien door Scouts en Gidsen Vlaanderen.

  • Giften worden gestort op het rekeningnummer BE55 4096 5041 4144 – KREDBEBB.
   Bij elke gift dient het woord “gift”, het projectnummer ” FAG 5-422 ” én de projectnaam “Lokalen
   Sint Rochus” vermeld moet worden. De mededeling ziet er dan als volgt uit: gift FAG 5-422 Lokalen
   Sint Rochus.
   Bij vragen over giften kan je ons eveneens contacteren via het
   mailadres: lokalenscoutssintrochus@gmail.com

Willen we scouting op Sint Rochus ook naar de toekomst veilig en kwalitatief blijven aanbieden, dan hebben we
nood aan een nieuwe plek. We hopen hier samen met jullie een realiteit van te kunnen maken!
Meer informatie over dit project volgt later.
De leiding en VZW.