Nieuwe lokalen

Nieuwe lokalen

Beste ouders,

Dat de scoutslokalen in de Biezeweide niet meer voldoen aan onze huidige noden, zal jullie niet verbazen.

Naast het feit dat de huidige lokalen versleten zijn, is de locatie ook niet ideaal qua veiligheid tijdens het aanvang- en
sluitingsuur omwille van de beperkte parkeergelegenheid.

Onze groep is de afgelopen jaren ook sterk uitgebreid, waardoor er onvoldoende ruimte ter beschikking is om op zondag samen te vergaderen, zowel in de lokalen als op het speelterrein buiten.  Dat is, naast corona maatregelen, één van de reden waarom de kapoenen de afgelopen maanden hun intrek namen op het Joepie.

We gingen de afgelopen jaren al een aantal keer rond de tafel zitten met de stadsdiensten en kregen groen licht
om een nieuwbouwproject op te straten op het Kruisveld. (terrein achter tennis Sollenbeemd)

Door de Corona context heeft dit project wat vertraging opgelopen en natuurlijk kan dit enkel gerealiseerd worden als we hiervoor
voldoende financiële middelen kunnen verzamelen.
Naast eigen middelen die we verzamelen via diverse initiatieven en acties, hopen we beroep te kunnen doen op
een aantal subsidies.

De analyses en dossiers werden hiervoor alvast voorbereid.

Natuurlijk hopen wij ook een aantal sponsors te vinden die hun steentje willen bijdragen tot dit project en hiervoor hopen we ook op jullie steun
te kunnen rekenen ❤

Op onze site kan u via meerdere tabbladen meer te weten komen over onze nieuwe lokalen.

Plannen

Financieel

 

Willen we scouting op Sint-Rochus ook naar de toekomst veilig en kwalitatief blijven aanbieden, dan hebben we
nood aan een nieuwe plek.

We hopen hier samen met jullie een realiteit van te kunnen maken!

De leiding en VZW.