Financieel

Financieel

Sponsoring : ben je lid van een organisatie die dit project zou willen ondersteunen of kan jij of je bedrijf
zorgen voor een sponsoring in natura ? Laat ons iets weten via lokalenscoutssintrochus@gmail.com

Giften: heb je een hart voor de scouts en ben je bereid om een bijdrage te storten ? Dit kan zowel als
eenmalig storting of via wederkerende opdracht. Eénmalige stortingen of wederkerende stortingen die
per kalenderjaar minimaal 40 euro bedragen zijn bovendien fiscaal aftrekbaar.

Giften (al dan niet via wederkerende opdracht) van minimaal 40 euro per kalenderjaar zijn
bovendien fiscaal aftrekbaar. Dit gebeurt via de Koning Boudewijn stichting. De fiscale attesten
worden jaarlijks voorzien door Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Giften worden gestort op het rekeningnummer BE55 4096 5041 4144 - KREDBEBB.
Bij elke gift dient het woord "gift", het projectnummer " FAG 5-422 " én de projectnaam "Lokalen
Sint Rochus" vermeld moet worden. De mededeling ziet er dan als volgt uit: gift FAG 5-422 Lokalen Sint Rochus.

Bij vragen over giften kan je ons eveneens contacteren via het
mailadres: lokalenscoutssintrochus@gmail.com