Giften

Giften

Giften: heb je een hart voor de scouts en ben je bereid om een bijdrage te storten ? Dit kan zowel als
eenmalig storting of via wederkerende opdracht. Eénmalige stortingen of wederkerende stortingen die
per kalenderjaar minimaal 40 euro bedragen zijn bovendien fiscaal aftrekbaar.
Dit gebeurt via de Koning Boudewijn stichting. De fiscale attesten
worden jaarlijks voorzien door Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Giften worden gestort op het rekeningnummer BE55 4096 5041 4144 - KREDBEBB.
Bij elke gift dient het woord "gift", het projectnummer " FAG 5-422 " én de projectnaam "Lokalen
Sint Rochus" vermeld te worden. De mededeling ziet er dan als volgt uit: "gift FAG 5-422 Lokalen Sint Rochus".

Bij vragen over giften kan je ons eveneens contacteren via het
mailadres: lokalenscoutssintrochus@gmail.com