Jin

Jin

Meisjes en jongens van 17 en 18 jaar - Iedere zondag van 14h tot 18h

jin

De kroon op de scoutscarrière is het jinjaar. De naam van de tak, Jij en Ik een Noodzaak, maakt duidelijk dat een jingroep een zeer hechte groep is die op zeer intensieve wijze samenleeft. Het jinjaar is tevens een voorbereiding op leiding worden. Regelmatig krijgen zij de kans om een vergadering in elkaar te steken. Het jinjaar wordt beëindigt met een buitenlands trekkamp, alleen voor echte avonturiers.

___________________________________________________________________________

Opening

Kreet

Sluitingslied

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om U te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken U voor wat we ontvingen,
Wij vragen, Heer, verlaat ons niet!

Scouts en gidsen/Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê!

___________________________________________________________________________