Kamp 2021

Beste ouders,

Sinds enkele weken weten we officieel dat we op kamp mogen deze zomer. Zalig! Gisteren kregen we nog beter nieuws: we mogen op kamp in bubbels van 100 leden. Dit wil zeggen dat we dit jaar maar twee bubbels moeten vormen en dat de oorspronkelijke kampdata behouden worden.

 

Bubbels

 • Bubbel 1: kapoenen + kabouters + welpen
 • Bubbel 2: jonggidsen + jongverkenners + gidsen + verkenners

Opgelet! De bubbels van 100 gelden onder voorbehoud. Dit maximumaantal zal enkel mogelijk zijn wanneer 60% van de volwassen bevolking gevaccineerd is en er minder dan 500 bedden bezet zijn op de intensieve zorgafdelingen van de ziekenhuizen.

Als deze voorwaarden niet voldaan zijn, zullen we onze kampen organiseren in bubbels van 50 leden.

 • Bubbel 1: kapoenen
 • Bubbel 2: kabouters + welpen
 • Bubbel 3: jonggidsen + jongverkenners + gidsen + verkenners

We vragen jullie om via onderstaand online formulier aan te geven of jullie zoon/dochter meegaat op kamp:

https://forms.gle/yY7CEMRCUjjuu3u66

Deze informatie is noodzakelijk om het kamp goed te kunnen organiseren. Het is dus belangrijk dat u dit formulier invult, ook als uw zoon/dochter niet meegaat op kamp. Belangrijk: duid enkel “ja” aan op de laatste vraag wanneer u 100% zeker bent dat uw zoon/dochter meegaat. Hebt u meerdere kinderen bij Scouts Sint-Rochus? Vul het formulier dan in voor elk kind apart.

Gelieve dit formulier ten laatste 27 juni in te vullen. Tegen dan hebben jullie meer informatie gekregen via de kampboekjes per tak.

 

Kampdata

 • Kapoenen, kabouters en welpen: 21 t.e.m. 28 juli
 • Jonggidsen en jongverkenners: 21 t.e.m. 31 juli
 • Gidsen: 19 t.e.m. 31 juli
 • Verkenners: 18 of 19 t.e.m. 31 juli (afhankelijk of ze met de fiets vertrekken of niet)

Alle takken vertrekken met de trein aan het station van Halle (eventueel met uitzondering van de verkenners: zie kampboekje). De kapoenen, kabouters en welpen worden op 28 juli opgehaald op het kampterrein in Dohan. Meer informatie over het vertrek en de terugkomst vinden jullie in de kampboekjes.

 

Afzetten van de zakken

Dit jaar zullen we het afzetten van de zakken verdelen over twee dagen. De exacte uren zullen vermeld staan in het kampboekje.

 • Kapoenen, kabouters en welpen: woensdag 13 juli
 • Jonggidsen, jongverkenners, gidsen en verkenners: donderdag 14 juli

Zakken van broers en zussen bij andere takken mogen in één keer afgezet worden. We vragen om de zakken alleen (of toch met zo weinig mogelijk) te komen afzetten. Daarnaast vragen wij ook om een mondmasker te dragen en afstand te bewaren.

 

Mag mijn zoon/dochter mee op kamp?

In principe mogen alle leden mee op kamp. Jullie, als ouders, dragen de verantwoordelijkheid of jullie je zoon/dochter al dan niet laten meegaan. Twijfelen jullie? Vraag dan advies aan een dokter.

De deelnamevoorwaarden:

 1. Wie ziektesymptomen heeft kan niet deelnemen. Uw zoon/dochter kan pas deelnemen als hij/zij drie dagen (voorafgaand aan het kamp) symptoomvrij is.
 2. Wie besmet is met COVID-19 of onder één dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaineperiode.
 3. Wie behoort tot een risicogroep kan deelnemen mits toestemming van de huisarts of de ouders.

 

Meer informatie (kampgeld, coronamaatregelen tijdens kamp, vertrek, wat mee te nemen, …) krijgen jullie in de kampboekjes per tak. Deze zullen in de loop van de maand juli naar jullie doorgestuurd worden via mail. Bij sommige takken (bv. kapoenen) zal bijkomend een infoavond georganiseerd worden. Bij dringende vragen kan je altijd contact opnemen met iemand van de leiding.

Het doel van deze mail is om jullie al kort te informeren over het kamp deze zomer en om via een online formulier een idee te krijgen van het aantal leden dat mee zal gaan op kamp.

Het zomerplan voor het jeugdwerk kan je terugvinden op

 

Wij hopen dat deze mail wat duidelijkheid schept en dat jullie zoon/dochter evenveel zin heeft in kamp als wij! We hopen in ieder geval dat iedereen mee komt en we er samen een fantastische scoutszomer van kunnen maken. Houd jullie goed en tot snel!

Stevige linker,
De leiding